Bełżyce - informacje


13.167
mieszkańców Bełżyc
6.412
mężczyzn
6.755
kobiet

2.044
w wieku przedprodukcyjnym

8.370
w wieku produkcyjnym

2.753
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

42
zawarto małżeństw

130
urodzeń

156
zgonów

-26
przyrost naturalny
miasto Bełżyce
dochody

66.918.076
wydatki

68.995.336
struktura wydatków Bełżyc

778.624
1,129%
Rolnictwo i łowiectwo

3.361.268
4,872%
Transport i łączność

5.036.986
7,300%
Administracja publiczna

676.494
0,980%
Gospodarka mieszkaniowa

53.742
0,078%
Działalność usługowa

45.260
0,066%
Informatyka

122.675
0,178%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

506.441
0,734%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

600.321
0,870%
Obsługa długu publicznego

21.369.884
30,973%
Oświata i wychowanie

190.198
0,276%
Ochrona zdrowia

3.193.622
4,629%
Pomoc społeczna

20.409
0,030%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

763.538
1,107%
Edukacyjna opieka wychowawcza

10.577.491
15,331%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

949.686
1,376%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.314.038
1,905%
Kultura fizyczna i sport

19.434.664
28,168%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-23 10:01
REKLAMA
pogoda Bełżyce
16.9°C
wschód słońca: 05:24
zachód słońca: 17:49
Koronawirus
lubelskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bełżycach